Сядзіба "Паляўнічы каля дуба". Больш падрабязную інфармацыю

Сядзіба "Паляўнічы каля дуба". Больш падрабязную інфармацыю

Сядзіба "Паляўнічы каля дуба". Больш падрабязную інфармацыю

Международные конвенции

Международные природоохранные конвенции

и конвенции организации труда

 

 
Найменне міжнароднага пагаднення Рэгістрацыйны нумар і дата ўключэння ў Нацыянальны рэестр
Базельская канвенцыя 3/73 ад 16.03.2000

Канвенцыя аб біялагічнай разнастайнасці

3/675 ад 25.03.2003

Картахенскі пратакол па біябяспецы да Канвенцыі аб біялагічнай разнастайнасці

3/676 ад 25.03.2003

Рамачная канвенцыя ААН аб змяненні клімату

3/817 ад 26.06.2003

Кіёцкі пратакол да Рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату

3/1873 ад 06.01.2006

Канвенцыя аб міжнародным гандлі відамі дзікай фауны і флоры, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення (CITES)

3/818 ад 26.06.2003

О присоединении Республики Беларусь к Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе

1/14069 ад 08.02.2013

Конвенция Международной организации труда № 29 "Относительно принудительного или обязательного труда"

 3/504 ад 12.11.2002

Конвенция Международной организации труда № 87 "Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию"

3/1687 ад 30.03.2005

Конвенция Международной организации труда № 98 "Относительно применения принципов права на организацию и заключение коллективных договоров"

3/1689 ад 30.03.2005

Конвенция Международной организации труда № 100 "Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности"

3/505 ад 12.11.2002

Конвенция Международной организации труда № 105 "Об упразднении принудительного труда"

3/510 ад 15.11.2002

Конвенция Международной организации труда № 111 "Относительно дискриминации в области труда и занятий"

3/560 ад 14.01.2003

Конвенция Международной организации труда № 138 "О минимальном возрасте для приема на работу"

3/1691 ад 30.03.2005

Конвенция Международной организации труда № 182 "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда"

3/759 ад 02.05.2003

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды

3/866 ад 20.08.2003

Канвенцыя аб трансгранічным забруджванні паветра

3/698 ад 02.04.2003

Пратакол да Канвенцыі аб трансгранічным забруджванні паветра на вялікія адлегласьці 1979 года, які тычыцца доўгатэрміновага фінансавання сумеснай праграмы назірання і ацэнкі распаўсюджвання забруджвальнікаў паветра на вялікія адлегласці ў Еўропе (ЕМЕП)

3/726 ад 07.04.2003

Канвенцыя аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў трансгранічным кантэксце

3/1876 ад 30.01.2006

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке

3/1634 ад 17.12.2004

Канвенцыя аб водна-балотных угоддзях, якія маюць міжнароднае значэнне галоўным чынам у якасці месцапражыванняў вадаплаўных птушак

3/1877 ад 30.01.2006
Наверх