Сядзіба "Паляўнічы каля дуба". Больш падрабязную інфармацыю

Сядзіба "Паляўнічы каля дуба". Больш падрабязную інфармацыю

Сядзіба "Паляўнічы каля дуба". Больш падрабязную інфармацыю

Адно акно

Гарачая лінія Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь

Вышэйстаячая арганізацыя:

МІНСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫТВОРЧАЕ 
ЛЕСАГАСПАДАРЧАЕ АБ'ЯДНАННЕ

ул. Червякова, д. 8а, г. Мінск, Беларусь, 220002
E-mail: mail@mplho.by
тэл.: (+375 17) 2832315,3885197 (прыёмная)
факс: (+375 17) 2832317

Графік працы
Дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Мінскі лясгас»

Час працы: 8.00 – 17.00

Перапынак на абед: 13.00 – 14.00
Выхадныя дні: субота, нядзеля
Прыёмная: 8-017-351-60-12

График
личного приёма граждан и представителей юридических лиц
руководителями учреждения "Минский лесхоз"

 

Ніжнік Сяргей Валер'евіч

И.о. директора

Галоўны ляснічы

Вторая среда месяца

8.00-13.00

350-60-13

Ботян Таццяна Уладзіміраўна

Намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце

Четвертая среда месяца

8.00-13.00

348-61-31

 

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ГЛЫБОКАГА "Мінскі лясгас" па заявах грамадзян

Наименование  административной процедуры

Государственный орган (иная организация), в который гражданин должен обратиться

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином

для осуществления административной процедуры

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры

Максимальный срок осуществления административной процедуры

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры

16.13. Выдача лесного билета на право пользования участком лесного фонда (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек)

государственное лесохозяйственное учреждение, подчиненное Министерству лесного хозяйства, ведущее лесное хозяйство

заявление

бясплатна

15 дзён са дня падачы заявы

до 31 декабря года, в котором выдан лесной билет

16.14. Выдача ордера на рубку леса не более 50 куб. метров древесины

структурное подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство (лесничество)

заявление

документ, подтверждающий внесение платы

бесплатно (плата взимается за древесину, отпускаемую на корню)

2 дня со дня подачи заявления

до 31 декабря года, в котором выдан ордер

16.15. Выдача ордера на отпуск древесины на корню (заготовка деловой древесины до 50 куб. метров по таксовой стоимости для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия)

структурное подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство (лесничество)

заявление

документ, подтверждающий внесение платы

бесплатно (плата взимается за отпускаемую древесину на корню по таксовой стоимости)

10 дзён са дня падачы заявы пры ўмове аплаты драўніны на пні

до 31 декабря года, в котором выдан ордер

16.151. Принятие решения о предоставлении отсрочки на проведение рубок леса и (или) вывозку древесины

юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство

заявление (подается не позднее чем за 15 дней до истечения сроков окончания проведения рубок леса и (или) вывозки древесины, установленных в ордере)

документ, подтверждающий уплату пени

бесплатно (взимается пеня в размере 1,5 процента стоимости древесины на корню, не вырубленной и (или) не вывезенной в установленный срок, рассчитанной по таксовой стоимости, действовавшей на момент выдачи ордера, за каждый месяц отсрочки)

10 дзён са дня падачы заявы

до 12 месяцев

 

Папярэдняе кансультаванне

2.1. Выдача выпіскі (копіі) працоўнай кніжкі.
2.2. Выдача даведкі аб месцы працы і займаемай пасады.
2.3. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення 3-гадовага ўзросту
2.25. Выдача даведкі аб выхадзе на работу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі.
2.5. Выдача даведкі аб стажы працы, а таксама даведак і дакументаў, неабходных пры прызначэнні пенсій.
Папярэдняе кансультаванне ажыццяўляе
Инженер по подготовке кадров Кобыляк Анна Геннадьевна
тэл. 348 61 31
 _________

16.13. Выдача ляснога білета на права карыстання участкам ляснога фонду.
16.14. Выдача ордэра на водпуск лесапрадукцыі на пні (нарыхтоўка дроў).
16.15. Выдача ордэра на водпуск лесапрадукцыі на пні (нарыхтоўка дзелавой драўніны).
Папярэдняе кансультаванне ажыццяўляе
Начальнік аддзела лясной гаспадаркі Удалов Віталь Пятровіч
тэл. 348 61 12
 _________

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы.
2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці ірадам.
2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці.
 2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці.
2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў.
2.13. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3-х гадоў з асобных катэгорый сем'яў.
2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыяд яго выплаты.
2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які вылачено дапамога па цяжарнасці і родах.
18.13. Выдача даведкі аб даходах і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб.
2.20. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры.
Папярэдняе кансультаванне ажыццяўляе

Бухгалтар Буланава Ганна Іванаўна

тэл. 353 61 33
  _________

4.1. Выдача даведкі аб наяўнасці або адсутнасці ў асобы запазычанасці па падатках або іншых абавязацельстваў перад РБ.
Папярэдняе кансультаванне ажыццяўляе

 Галоўны бухгалтар Салова Валерыя Аляксееўна
тэл. 352 56 42
  _________

5.1. Пастаноўка грамадзян на ўлік маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.
5.2. Выдача даведкі аб патрэбнасці ў паляпшэнні жыллёвых умоў.
Папярэдняе кансультаванне ажыццяўляе
Старшыня прафкама Хільман Таццяна Аляксандраўна
 тэл. 348 61 31

 

 

Наверх